z1035653153808_1ea0f833e6117a00b339f60f0cc4221a
z1035653151256_0374e77eb3c8dfe088673ffe5159a0f5
z1035653047251_4cc3489779bbb5f7e887bce25522622e_3
z1035653013558_02f2118a29d6fbeeb253b3948fc3e83e_3
z1035653008919_a2d255132be021820330ef14ad594e08_3

Dĩa inox trưng bày món ăn SN#5243033

Dĩa inox trưng bày món ăn chuyên dùng trong tiệc buffet nhà hàng khách sạn resort

Hotline