THÙNG RÁC INOX TRÒN CÓ LỖ Model/ Mã: SNC682601
THÙNG RÁC INOX TRÒN CÓ LỖ Model/ Mã: SNC682601

THÙNG RÁC INOX TRÒN CÓ LỖ SNC682601