SN#5243039(5)
SN#5243039(4)
SN#5243039(3)
SN#5243039(2)

Dĩa inox trưng bày thức ăn 46 CM SN#5243039

Dĩa inox trưng bày thức ăn 46 CM chuyên dùng trong tiệc buffet nhà hàng khách sạn resort

 

Hotline