z1035653085254_63e5522363fce388f36cc9a12ae330fb
z1035653106566_c99d8e371856dd0709286b6ff9a85221
z1035653077141_a34e173baa400f22c46b66118b02f7ab
z1035653231619_a80a5f703139486d409d250b66f4339c
z1035653165309_8a237c31f28b206fe290589c860ecca8

Bộ chân đế và dĩa vuông inox trưng bày thức ăn SN#5243058

Bộ chân đế và dĩa inox trưng bày thức ăn chuyên dùng trong tiệc buffet nhà hàng khách sạn resort

Hotline