z1035652269896_1aa3f8e5007cd021d9f261de3d08afe5

Dĩa inox không đế trưng bày thức ăn SN#5243055

Dĩa inox trưng bày thức ăn chuyên dùng trong tiệc buffet nhà hàng khách sạn resort

Hotline