BÌNH GIỮ NHIỆT SN#520570

VACUUM JUG/ BÌNH GIỮ NHIỆT
Model / Mã hàng : SN#520570
Size / Kích thước: 0.75L
Size / Kích thước: 1.0L
Size / Kích thước: 1.5 liter/ Lít
Size / Kích thước: 2.0 liter/ Lít
Materal / Chất liệu: inox
Brand / Nhãn hiệu : Sacona