BÌNH GIỮ NHIỆT SN#520574

VACUUM JUG/ BÌNH GIỮ NHIỆT NÓNG LẠNH
Model / Mã hàng : SN#520574
Size / Kích thước: 1 liter/ Lít
Size / Kích thước: 1.5 liter/ Lít
Size / Kích thước: 2.0 liter/ Lít
Materal / Chất liệu: inox
Brand / Nhãn hiệu : Sacona