Cây gạt nước thẳng SNC689214
Cây gạt nước thẳng SNC689214

CÂY GẠT NƯỚC THẲNG /STRAIGHT FLOOR SQUEEGEE