GIÁ ĐỂ TRÁI CÂY 3 ngăn Model / Mã hàng : SNC520501/1 Size/ Kích thước : 400 x 520 mm Materal / Chất liệu: While inox/ Inox trắng Brand / Nhãn hiệu : Sacona
GIÁ ĐỂ TRÁI CÂY Model / Mã hàng : SNC520501/1

GIÁ ĐỂ TRÁI CÂY 3 NGĂN SNC520501