z1035651830520_ed07562b14ce575f8a2fa43840a3d9bb
z1035651147763_0dfe1c24cb8147f19d476cf9b9402545

Thùng đựng dù tròn/Umbrella stand SNC682210

Thùng đựng dù tròn/Umbrella stand chuyên dùng trong tiệc buffet nhà hàng khách sạn resort