Khay Chống Trượt Tròn SN#528101
KHAY CHỐNG TRƯỢT TRÒN Model/ Mã: SNC686401
Khay Chống Trượt Tròn SN#528101