Chân Đế Inox SN#520518
CHÂN ĐẾ LỤC GIÁC TRƯNG BÀY BUFFET Model / Mã hàng : SNC520582
Chân Đế Inox SN#520518