z1035652236248_6f0189caff147a444834637176821631
z1035652263836_a1fe168c0cfef09121de5e4cb5ea9589
z1035652327186_dd20b2b94fc5af2c3a18ea4cb40f5708
z1035653017669_9bab82f8d8a4270129a1d13f4fe5261b_3
z1035653172837_387808ce0a3603bd5bc19b03eed6285d

Bộ chân đế và dĩa inox trưng bày thức ăn SN#524304

Bộ chân đế và dĩa inox trưng bày thức ăn chuyên dùng trong tiệc buffet nhà hàng khách sạn resort