BÀN TRÒN NỐI GIỮA
bàn tròn nhà hàng Model / Mã: SNC683202
BÀN TRÒN NỐI GIỮA