SN#5243025
SN#5243024
SN#5243023
SN#5243022-023-024-025(1)
z1035652356965_cf8c740aedd452ab970f17829442bf3f_3

Tô inox trưng bày món ăn SN#5243022

    Tô inox trưng bày món ăn chuyên dùng trong tiệc buffet nhà hàng khách sạn resort