z1035651758451_1e385a63e2ccafbbc8294f750da66c76

Chân đế inox decor/Square buffet stand SNC520577

SQUARE BUFFET STAND/ CHÂN ĐẾ INOX DECOR một phần không thể thiếu trong những bữa tiệc.