z1035653236471_111bffe9ee54c32914fffd5113232b13
z1035653217384_c2235ed86278d253b3737b64f10de9f9
z1035653205853_79305a9b437a12774aad7a1971e7f60a
z1035653159142_ba925b94009c9cad04f022714f260b19
z1035653150218_4085d342cf07484cd661f824c174fa7a
z1035653102418_35bd488963317df405db20a0aa8f0a33
z1035653081083_882481a116b61e1e3ba6fa7785755901
z1035653056550_98e17fce4e90ccd9e5ed5be0ccd3ae70
z1035653051586_e3a9873fe95b538ee97f5860e7ccdd31_3
z1035653047088_f7f186f55ef890b58edf1c7cd591c712_3
SN#5243047-048-049-050

Dĩa thuyền inox trưng bày thức ăn SN#5243027

Dĩa inox trưng bày thức ăn chuyên dùng trong tiệc buffet nhà hàng khách sạn resort