SN#525309
SN#525309(4)
SN#525309(3)
SN#525309(2)

Dĩa inox trưng bày thức ăn SN#5253010

Dĩa inox trưng bày thức ăn chuyên dùng trong tiệc buffet nhà hàng khách sạn resort