SN#5243058-1
SN#5243058-1(3)
SN#5243058-1(1)

Dĩa inox trưng bày thức ăn SN#5243058/1

Dĩa inox trưng bày thức ăn chuyên dùng trong tiệc buffet nhà hàng khách sạn resort