SN#5243052(2)
SN#5243052(4)
SN#5243052
SN#5243052-056(1)
SN#5243056

Dĩa inox trưng bày thức ăn SN#5243056

Dĩa inox trưng bày thức ăn chuyên dùng trong tiệc buffet nhà hàng khách sạn resort